Wie zijn wij

Taal verbindt ons. Van het huilen van een baby tot onze laatste woorden: taal betekent leven, communicatie. In het leven functioneren we via schriftelijke of mondelinge berichten, tekenen die we uiten en goed willen laten overkomen. Communicatie is een behoefte en zelfs noodzakelijk. Het uiten hiervan getuigt van primitieve bezorgdheid, dromen en hoop. Het vertalen van Het Woord als communicatiemiddel bewijst en/of toont het instinct aan in al zijn vormen en op de beste mogelijke manier, van communicatie die iedereen heeft en zo goed mogelijk probeert weer te geven.

Ons meertalige en multiculturele bedrijf is gevestigd in Peterborough. Ons personeel heeft contact met binnen- en buitenlandse klanten en spreekt en schrijft vloeiend Grieks, Engels en Duits. Onze medewerkers zijn hoog opgeleide- en gespecialiseerde professionals uit de vertaalsector. Wij maken gebruik van de allernieuwste vertaalsoftware en kwaliteitscontroles zodat we onze klanten direct van dienst kunnen zijn, zelfs in tijden van topdrukte, en we het niveau van onze diensten hierbij hoog houden.

Onze vertalers vertalen uitsluitend hun specialismen naar hun moedertaal. Elke vertaling wordt toegewezen aan de meest geschikte vertaler en nalezer om de best mogelijke kwaliteit te garanderen. Dit is ook de hoofdreden waarom ons netwerk van vertalers zo breed is. Behalve de hiervoor genoemde standaarden passen wij bovendien kwaliteitscontroles toe met betrekking tot de orologie en de samenhang van grote projecten. De toepassing van de allernieuwste gespecialiseerde software draagt niet alleen bij aan verlaging van de kosten, maar ook aan verhoging van de productiviteit en aan de kwaliteit van ons vertaalde werk.

Ons bedrijf streeft ernaar om de communicatie te verbeteren en waarborgt hierbij een uitstekende kwaliteit van vertaaldiensten ongeacht de omstandigheden. Onze prijzen zijn concurrerend en marktgericht. Bovendien hebben wij de mogelijkheid om flexibel te zijn en kunnen wij de kosten van de te verlenen diensten aanpassen op grond van uw budget.