Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Εφόσον η μετάφραση αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της επικοινωνίας, ακόμη και για μη κερδοσκοπικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι χαρά μας να βοηθάμε όποιον το έχει ανάγκη, καταρρίπτοντας τα όποια γλωσσικά εμπόδια προκύπτουν, κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών τους δράσεων. Ορισμένες ΜΚΟ συνεργάζονται μαζί μας σε μόνιμη βάση. Κάποιες από αυτές αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια.

Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης χαρτιού

Θέλουμε να συμβάλουμε όσο μπορούμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση χαρτιού στην καθημερινή μας εργασία. Επίσης, χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο ή φιλικό προς το περιβάλλον χαρτί, ενώ ανακυκλώνουμε αυτό που αναπόφευκτα θα χρησιμοποιηθεί.