Εκπαίδευση μεταφραστών

Υποστηρίζουμε ένθερμα τη διαρκή μάθηση, υπό τη μορφή καθοδήγησης και εκπαίδευσης.  Σε αυτή την ενότητα θα δημοσιεύονται τακτικά ενδιαφέρονται και χρήσιμα εκπαιδευτικά βίντεο και άρθρα για τους επαγγελματίες του κλάδου της μετάφρασης. Παραμείνετε συντονισμένοι!